Lễ kết nạp Đảng được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng.Thay mặt Chi bộ, đ/c Tạ Thị Thanh Tuyền đã đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng cho đ/c Nguyễn Thị Thía

.

Dưới cờ Tổ quốc và tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đ/c Nguyễn Thị Thía đã đọc lời tuyên thệ, nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã luôn quan tâm, dìu dắt những lớp đảng viên kế cận và xin hứa sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cũng trong buổi lễ kết nạp Đảng viên đ/c Tạ Thị Thanh Tuyền đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đảng viên mới tích cực phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.