HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA TRƯỜNG MN MAI VÀNG                                                                                        NĂM HỌC: 2020- 2021

                                                  cô Phạm Huỳnh Bảo Trâm - dẫn chương trình Hội nghị

                                 

Cô Lê Thị Thanh Kiều Hiệu trưởng nhà trường Báo cáo Tổng kết năm học 2019- 2020 và đề ra phương hướng năm học 2020- 2021

 

 

   Báo cáo Thu- Chi

 

    Thảo luận ý kiến