VUI HỘI TRĂNG RẦM 2020 

" Vui Tết Trung thu" là một trong những hoạt động hết sức có ý nghĩa, tạo sân chơi lành mạnh cho các cháu thiếu nhi, góp phần đưa môi trường giáo dục vui tươi lành mạnh để Tết Trung thu thật sự là ngày hội của trẻ thơ

 

                                                       Múa đêm hội trăng rầm lớp 5- 6 tuổi A

 

 

                                                                               lớp 5- 6 tuổi B

                                                                         lớp 4- 5 tuổi

                                                                  

 

                                                           Đoàn lân do lóp 3- 4 tuổi  

 

                                                                  Nhóm 24- 36 tháng 

                                                              Chị Hằng, Chú Cuội cùng Lân, Tề Thiên ông Địa