Thục hiện theo văn bản chr đạo của cấp trển Ngày 11/5/2020 trẻ đi học lại nhà trường thực hiện đo thân nhiệt cho trẻ tại cổng, cho trẻ rửa tay trước khi vào lớp

 

                                            Cô Huyền  Y tế đo thân nhiệt cho trẻ 

                                             Cô Thư nhân viên kế toán đo thân nhiệt cho trẻ

                                      Cô Lan hướng dẫn cháu rửa tay trước khi vào lớp

                                            Cô Oanh hướng dẫn trẻ rửa tay trước khi vào lớp

 

                                                            Trẻ rửa tay xong lấy khăn lau tay