PHÒNG GD-ĐT CAM LÂM        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNGMN MAI VÀNG                     Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

         Số: 16 /KH-MNMV                Cam Hải Đông,  ngày  01 tháng 02 năm 2021

                                                           KẾ HOẠCH

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 (SARS-CoV-2)

trong tình hình mới  gây ra, của trường Mầm non Mai Vàng

––––––––––––––

Thực hiện công văn số 44/PGDĐT- YT ngày 01/02/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm về việc triển khai Thông báo số 34/TB-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Kết luận của Phó chủ tịch Đinh Văn Thiệu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;

Căn cứ Kế hoạch số 175/KH-MNMV ngày 26/09/2019 của Trường Mầm non Mai Vàng về Kế hoạch triển khai công tác  tế trường học năm học 2019-2020;

Trường Mầm non Mai Vàng xây dựng Kế hoạch tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 (SARS-CoV-2) trong tình hình mới  gây ra như sau:

1. Mục đích yêu cầu

- Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (SARS-CoV-2) trong tình hình mới  gây ra; theo dõi thông tin, nắm bắt chuyển biến dịch bệnh chính xác, tuyên truyền người thân, phụ huynh, trẻ biết cách phòng, chống bệnh.

Xây dựng môi trường luôn sạch sẽ, thông thoáng tạo, đảm bảo an toàn thực phẩm, rèn trẻ kỹ năng rửa tay sạch đúng quy trình trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh…

Nhà trường theo dõi quản lý tốt học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên khi phát hiện có hiện tượng mắc bệnh báo ngay cơ quan y tế đến khám, cách ly và kiên quyết điều trị không để dịch bệnh lây lan trong trường.

Các đoàn thể, CB-GV, NV trong nhà trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện kế hoạch phân công đạt hiệu quả.

2. Nội dung và giải pháp.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống dịch Covid-19 (SARS-CoV-2) trong tình hình mới gây ra.

Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, chấp hành của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, gia đình học sinh và cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu quả của dịch Covid-19 (SARS-CoV-2) trong tình hình mới gây ra trong học đường và cộng đồng.

Thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình, bình tĩnh và chủ động ứng phó theo dõi của các cấp về phòng, chống dịch Covid-19.

Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trình hình mới, theo dõi nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 cụ thể:

+ Không tập trung quá 30 người tại cơ quan tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc.

+ Tuyên truyền, vận động mọi người không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế ( Khẩu trang- Khử khuẩn- Không tụ tập- Khai báo y tế- Khoảng cách); thực hiện khai báo y tế nếu có đi đến 31 khu vực nguy cơ cao theo thông báo của Bộ Y tế; thực hiện cài đặt phần mềm Bluezone trên điện thoại thông minh để hỗ trợ cảnh báo, phòng chống dịch.

+ Tạm ngưng các hoạt động có tập trung đông người không cần thiết. Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì phải được các quản lý phê duyệt, đồng ý và thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm như: đeo khẩu trang, sát trung tay, ngồi giãn cách; thực hiện giám sát về y tế, không tổ chức liên hoan, tiệc tùng.

100% mọi người đeo khẩu trang đúng cách khi đi ra đường.

CB-GV-NV cần cập nhật và nắm rõ nội dung dịch bệnh, để tuyên truyền đúng cho người thân, cộng đồng biết cách phòng, chống dịch Covid-19 (SARS-CoV-2) trong tình hình mới gây ra. Đồng thời, luôn rèn trẻ có thói quan vệ sinh sạch sẽ, rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn, khi tay bẩn đúng quy trình, đeo khẩu trang...

 Thường xuyên tổng vệ sinh khuôn viên trường, lớp, đồ dùng đồ chơi, bàn ghế, lan can cầu thang.

Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hộị. Thường xuyên cung cấp các thông tin về phòng, chống dịch Covid-19 (SARS-CoV-2) trong tình hình mới gây ra đến gia đình học sinh để cùng phối hợp thực hiện tốt.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc phòng, chống dịch Covid-19 (SARS-CoV-2) trong tình hình mới gây ra Xây dựng môi trường trong sạch, lành mạnh, thân thiện, an toàn..

3. Tổ chức thực hiện

Thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch, phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên, nhằm theo dõi và tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (SARS-CoV-2) trong tình hình mới gây ra  .

Phân công lực lượng giáo viên, nhân viên trực cổng trường để quan sát học sinh khi vào trường, kiểm tra biểu hiện của học sinh như ho, sốt, cảm,…, hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang và đến cơ sở y tế thăm khám, kiểm tra sức khỏe.

Nhân viên y tế trường học được trang bị đồ bảo hộ y tế; khi tiếp xúc, kiểm tra sức khỏe cho học sinh phải sử dụng bao tay y tế, khẩu trang, trang phục y tế; thường xuyên sát khuẩn để tránh lây nhiễm.

Mở cửa sổ thông thoáng tất cả các lớp học, không mở máy lạnh.

Nhà trường tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (SARS-CoV-2) trong tình hình mới gây ra.

- Phối hợp với Trạm Y tế xây dựng Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho trẻ; Đến Trạm y tế nhận dung dịch Cloramin B và hướng dẫn CB-GVNV toàn trường tổng vệ sinh trường lớp, lau chùi đồ dùng, đồ chơi, sàn nhà bằng dung dịch Cloramin. ( khi có dịch bệnh xảy ra tại trường).

- Công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra cần theo dõi và nắm bắt thông tin kịp thời, mỗi một cá nhân cần tự bảo vệ và biết cách phòng, chống dịch bệnh

 - Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với Ban Đại diện cha mẹ học sinh, Trạm y tế, Hội Phụ nữ, các cơ quan liên quan ở địa phương triển khai các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn bệnh dịch Covid-19 (SARS-CoV-2) trong tình hình mới gây ra  . Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng chống, bệnh viêm đường hô hấp cấp do dịch Covid-19 (SARS-CoV-2) trong tình hình mới gây ra  , không để lây lan trong trường học, gia đình, cộng đồng...

Nhà trường cần rà soát và nắm danh sách học sinh hoặc học sinh có người thân trở về từ những nơi có vùng dịch và từ vùng có nguy cơ lây nhiễm cao viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của dịch Covid-19 (SARS-CoV-2) trong tình hình mới gây ra

Đối với các học sinh có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của  dịch Covid-19 (SARS-CoV-2) trong tình hình mới gây ra, nhà trường đề nghị phụ huynh cho các em nghỉ học và chuyển ngay đến bệnh viện kiểm tra và báo cáo kết quả cho nhà trường. Những trường hợp này, khi học sinh nghỉ học nhà trường đề nghị phụ huynh nộp giấy khám sức khỏe của bệnh viện hoặc giấy nhập viện (nhà trường sẽ xem xét để không tính vào ngày nghỉ) và có kế hoạch cho học sinh học bù để đảm bảo chương trình giáo dục.

Trên đây là Kế hoạch công tác phòng, chống bệnh dịch Covid-19 (SARS-CoV-2) trong tình hình mới gây ra của trường Mầm non Mai Vàng, đề nghị các đoàn thể các bộ phận liên quan thực hiện tốt./.

 

Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT Cam Lâm;

- Trạm Y tế;                                                                                                      ( đã ký)

- Lưu: VT, H/s Y tế.

                                                                                                                                               

                                                                                                    Lê Thị Thanh Kiều         

 

 

 PHÒNG GD-ĐT CAM LÂM            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN MAI VÀNG                          Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

     Số:  17 /PA-MNMV                     Cam Hải Đông, ngày 01 tháng 02 năm 2021

PHƯƠNG ÁN

Phòng chống  dịch Covid-19 (SARS-COV-2) trong tình hình mới

 Thực hiện công văn số 44/PGDĐT- YT ngày 01/02/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm về việc triển khai Thông báo số 34/TB-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Kết luận của Phó chủ tịch Đinh Văn Thiệu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;

Căn cứ Kế hoạch số 16 MNMV ngày 01/2/2021 của Trường Mầm non Mai Vàng V/v tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 (SARS-CoV-2) trong tình hình mới;

Trường Mầm non Mai Vàng xây dựng Phương án tăng cường phòng, chống dịch  dịch Covid-19 (SARS-CoV-2) trong tình hình mới gây ra như sau:

- Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong trong trường  và các cơ sở mầm non ngoài công lập..

- Kế hoạch đặt ra 4 chỉ tiêu chính: 100% học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên, cha mẹ học sinh được truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (SARS-CoV-2) trong tình hình mới  gây ra và dịch bệnh mùa đông xuân. 100% trẻ em, học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong các nhà trường được theo dõi, quản lý về sức khỏe.

- 100% phụ huynh đưa, đón trẻ đeo khẩu trang từ nhà đến trường từ trường về nhà nếu phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.

- 100% các nhóm lớp trong trường và các cơ sở mầm non ngoài công lập đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong các nhà trường.

- Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trình hình mới, theo dõi nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 cụ thể:

+ Không tập trung quá 30 người tại cơ quan tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc.

+ Tuyên truyền, vận động mọi người không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế ( Khẩu trang- Khử khuẩn- Không tụ tập- Khai báo y tế- Khoảng cách); thực hiện khai báo y tế nếu có đi đến 31 khu vực nguy cơ cao theo thông báo của Bộ Y tế; thực hiện cài đặt phần mềm Bluezone trên điện thoại thông minh để hỗ trợ cảnh báo, phòng chống dịch.

+ Tạm ngưng các hoạt động có tập trung đông người không cần thiết. Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì phải được các quản lý phê duyệt, đồng ý và thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm như: đeo khẩu trang, sát trung tay, ngồi giãn cách; thực hiện giám sát về y tế, không tổ chức liên hoan, tiệc tùng.

- Xây dựng phương án xử lý tình huống để ứng phó với các diễn biến của dịch Covid-19 (SARS-CoV-2) trong tình hình mới  gây ra dịch bệnh mùa đông xuân có thể xảy ra trong nhà trường. Việc xây dựng các phương án này nhằm hướng dẫn, hỗ trợ các cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh… kịp thời có cách xử lý phù hợp, hiệu quả, hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên trong nhà trường cũng như cộng đồng.

- Cụ thể, 3 tình huống được đưa ra gồm: Tình huống 1 là chưa ghi nhận trường bệnh trong trường học, tình huống 2 là xuất hiện trường hợp nhiễm bệnh vào trường học và tình huống 3 là khi dịch bệnh lây lan trong trường học.

- Trong bất kỳ tình huống nào, nhà trường phải phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế để được hỗ trợ và có hướng dẫn chuyên môn về phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh hiệu quả nhất. Đồng thời đơn vị trường học có trách nhiệm chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng và ngành Y tế.

- Ban Phòng, chống dịch bệnh Trường Mầm non Mai Vàng cần có kế hoạch tổ chức kiểm tra, về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 (SARS-CoV-2) trong tình hình mới gây ra của các nhóm, lớp thường xuyên, đồng thời nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt không để dịch bệnh xảy ra trong trường.

- Các thành viên trong ban chỉ đạo báo cáo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đã triển khai thực hiện trong thời gian có dịch bệnh (nếu có). Nhà trường triển khai tốt các biện pháp phòng, chống bệnh tại đơn vị, cũng như sẵn sáng các phương án đáp ứng với các cấp độ diễn biến của dịch bệnh. Nếu có khó khăn vướng mắc của đơn vị cần phản ánh lên cấp trên để có giải pháp tháo gỡ. Trong đó có một số vấn đề rất đáng quan tâm như: Cần bổ sung các trang thiết bị, máy móc để phục vụ công tác phát hiện dịch bệnh và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu điều trị, bổ sung các trang thiết bị bảo hộ, hóa chất phun phòng dịch.

- Trên đây là Phương án phòng, chống bệnh dịch Covid-19 (SARS-CoV-2) trong tình hình mới  của trường Mầm non Mai Vàng ./.

 

Nơi nhận:                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Các tổ, đoàn thể;

- Lưu: VT, HSYT.                                                                                           ( đã ký)

 

                                                                                                                                               

                                                                     Lê Thị Thanh Kiều

 

 

 PHÒNG GD-ĐT CAM LÂM        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG MN MAI VÀNG                     Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

 

    

 

        Số:  18 /KH-MNMV                    Cam Hải Đông,ngày 01 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TỔNG VỆ SINH TRƯỜNG HỌC PHÒNG, CHỐNG DỊCH

COVID-19 (SARS-COV-2)

TRONG TÌNH HÌNH MỚI  GÂY RA

––––––––––––––

 Thực hiện công văn số 44/PGDĐT- YT ngày 01/02/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm về việc triển khai Thông báo số 34/TB-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Kết luận của Phó chủ tịch Đinh Văn Thiệu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;

  Trường Mầm non Mai Vàng xây dựng Kế hoạch tổng vệ sinh trường học phòng chống dịch bệnh dịch Covid-19 (SARS-CoV-2) trong tình hình mới  gây ra như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trường học luôn sạch sẽ, thông thoáng phòng chống dịch bệnh  dịch Covid-19 (SARS-CoV-2) trong tình hình mới  gây ra.

- Đảm bảo an toàn cho CB-GV-NV, học sinh và phụ huynh

- Đảm bảo trẻ không mắc bệnh

II. NỘI DUNG TỔNG VỆ SINH

- Tổng vệ sinh trong lớp: lau chùi sạch sẽ kệ, tủ, sàn nhà, cửa, nhà vệ sinh, đồ dùng đồ chơi của trẻ, bàn ghế, khăn, ca; Quét trần trong phòng và ngoài hành lang lớp học; Sắp xếp bàn ghế gòn gàn, ngay ngắn. Đảm bảo lớp học thông thoáng

- Vệ sinh sạch sẽ dãy hành chính: các phòng làm việc, bàn, ghế,cửa, tủ, trần, sàn

- Vệ sinh nhà bếp: Quét dọn, lau chùi nhà bếp sạch sẽ, kệ, tủ, bếp, bồn rửa, chén, bát, dụng cụ nấu ăn; khu vực sau bếp, lau chùi cửa, bàn chế biến

- Vệ sinh sân trường, sân chơi cho trẻ, các khu vui chơi của trẻ

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Tập trung tổng vệ sinh hàng ngày

- Bắt đầu từ 16g 30 ngày 01/02/2021

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

* Giáo viên

- Quét dọn lớp học: lau chùi sạch sẽ kệ, tủ, sàn nhà, cửa, nhà vệ sinh, đồ dùng đồ chơi của trẻ, bàn ghế, khăn, ca; Quét trần trong phòng và ngoài hành lang lớp học; Sắp xếp bàn ghế gòn gàn, ngay ngắn

* Phục vụ

- Quét dọn dãy hành chính: các phòng làm việc, lau chùi cửa, bàn ghế, lau sàn, trần

- Quét dọn sân trường, sân chơi và các khu vui chơi của trẻ

* Cấp dưỡng

- Quét dọn, lau chùi nhà bếp sạch sẽ, kệ, tủ, bếp, bồn rửa, chén, bát, dụng cụ nấu ăn

- Quét dọn khu vực sau nhà bếp, lau chùi cửa, bàn chế biến

* Ban giám hiệu

- Xây dựng kế hoạch tổng vệ sinh.

- Triển khai đến giáo viên nhân viên

- Kiểm tra tổng vệ sinh trường lớp

- Đánh giá kết quản tổng vệ sinh của các lớp.

  Trên đây là kế hoạch tổng vệ sinh trường lớp phòng chống dịch dịch Covid-19 (SARS-CoV-2) trong tình hình mới  gây ra. Yêu cầu giáo viên nhân, viên thực hiện theo đúng kế hoạch, có gì vướng mắc báo cáo lại lãnh đạo nhà trường để thực hiện tốt kế hoạch./.                                                                                    

Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- Tổ trưởng các tổ;

- Lưu: VT, HSYT.                                                                                         ( đã ký)

                                                                                                                                             

                                                                                            Lê Thị Thanh Kiều         

 

     PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON MAI VÀNG                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    

 

        Số:  19 /QĐ-MNMV                              Cam Hải Đông, ngày 01 tháng 02  năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập ban  phòng, chống dịch bệnh

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Năm học 2020- 2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MAI VÀNG

Căn cứ Văn bản số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào hợp nhất Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 và Thông tư 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Công văn số 41/PGDĐT ngày 03/2/2020 của Phòng GDĐT huyện Cam Lâm về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Công văn số 43/PGDĐT ngày 03/2/2020 của Phòng GDĐT huyện Cam Lâm về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Công văn số 46/PGDĐT ngày 04/2/2020 của Phòng GDĐT huyện Cam Lâm V/v tăng cường phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV) gây ra tại các cơ sở mầm non tư thục;

Căn cứ công văn số 44/PGDĐT- YT ngày 01/02/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm về việc triển khai Thông báo số 34/TB-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Kết luận của Phó chủ tịch Đinh Văn Thiệu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;

Căn cứ Kế hoạch số16/KH-MNMV ngày 01/02/2021của Hiệu trường Trường Mầm non Mai Vàng V/v tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 (SARS CoV-2) trong tình hình mới;

 

Xét tình hình thực tế của đơn vị,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.  Thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra gồm các Ông (bà) có tên sau:

1. Bà Lê Thị Thanh Kiều, Hiệu trưởng, Trưởng ban;

2. Bà Tạ Thị Thanh Tuyền, Phó hiệu trưởng, Phó ban

3. Bà Trần Kim Hạnh Huyền, Nhân viên Y tế, Phó ban thường trực

4. Bà Nguyễn Thị Thía, Tổ trưởng Mẫu giáo, Thành  viên

5. Bà Võ Thị Tuyết Lan, Thanh tra nhân dân, Thành viên

6. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Tổ trưởng tổ Nhà trẻ, Thành viên

7. Bà Nguyễn Thị Minh Thư, Tổ trưởng tổ Văn phòng, Thành viên

8. Bà Phạm Thị Kim Oanh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Thành viên

7. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Tổ trưởng tổ Nhà trẻ, Thành viên

9. Bà Hồ Thị Thu Đào, Cấp dưỡng,  Thành viên

9. Bà Nguyễn Thị Hòa, Phục vụ, Thành viên

10. Bà Lê Thị Giang, Phục vụ, Thành viên

11. Cùng tất cả các giáo viên, nhân viên, Thành viên,

Điều 2. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh dịch Covid-19 (SARS CoV-2) trong tình hình mới. của Trường Mâm non Mai Vàng có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh theo tinh thần kế hoạch, báo cáo thường xuyên về tình hình và diễn biến dịch cho Trưởng ban chỉ đạo theo yêu cầu.  

Điều 3. Các tổ Chuyên môn, Văn phòng, các bộ phận và các ông, bà có tên nêu tại Điều 1căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 1;                                                                                       

- Lưu: VT, YT..

                                                                                           (đã ký)                           

 

         Lê Thị Thanh Kiều