Trong Thời gian trẻ nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 trường rất lo ngại trẻ quên kiến thức. Hiện nay, trường mầm non Mai Vàng chủ động tổ chức cho các giáo viên quay clip, chia sẻ cho phụ huynh, hướng dẫn trẻ học ở nhà. Thực hiện  nhóm 24- 36 th. Lớp 3- 4 tuổi; 4- 5 tuổi; 5- 6 tuổi. Mỗi bài dạy bảo đảm được 4 yếu tố: theo chương trình khung của Bộ Giáo dục, có tính khoa học, tính thực tiễn và tính giáo dục cao.

Giáo viên Nguyễn Thị Mỹ Dung - Dạy nhóm 24-36 th

-----------------------------------------------------------------------------------

Giáo viên Nguyễn Thị Bích Trâm - Dạy nhóm 24 - 36 th

-----------------------------------------------------------------------------------

Giáo viên Phạm Huỳnh Bảo Trâm - Dạy nhóm 4 - 5 tuổi

-----------------------------------------------------------------------------------

Giáo viên Trang Hồng Vịnh  - Dạy nhóm 3 - 4 tuổi

-----------------------------------------------------------------------------------

Giáo viên Hà Thị Xuyến - Dạy nhóm 5 - 6 tuổi B

-----------------------------------------------------------------------------------

Giáo viên Nguyễn Thị Thía - Dạy nhóm 5 - 6 tuổi A

-----------------------------------------------------------------------------------

Giáo viên Võ Thị Tuyết Lan - Dạy nhóm 5 - 6 tuổi A

-----------------------------------------------------------------------------------

Giáo viên Phạm Thị Kim Oanh - Dạy nhóm 5 - 6 tuổi B

-----------------------------------------------------------------------------------